Νικόλαος Σπεντζάρης

Όνομα πατρός: Αναστάσιος

1908 -

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία