Γεώργιος Σπηλιόπουλος

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1901 -

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία