Ιωάννης Σπηλιόπουλος

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1904 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1904. Δικηγόρος. Εξελέγη βουλευτής Ηλείας με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) στις εκλογές του 1956. Στις 4/3/1958 προχώρησε στην Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ). Επανεξελέγη βουλευτής με την ΕΡΕ στην ίδια περιφέρεια το 1958. Πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ηλείας στις εκλογές του 1961 με την ΕΡΕ και του 1963 με το Κόμμα Προοδευτικών, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία