Ιωάννης Σπηλιοτόπουλος

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1897 - 1983

Επαγγελματίας

Γεννήθηκε το 1897. Επαγγελματίας. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Θεσσαλονίκης με το ΚΦ το 1950. Το 1951 πολιτεύτηκε στην ίδια περιφέρεια με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Το 1952 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων, χωρίς να εκλεγεί. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ), αλλά δεν εξελέγη. Το 1958 πολιτεύτηκε ξανά με το ΚΦ στην περιφέρεια πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις εκλογές του 1961 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με την Ένωση Κέντρου (ΕΚ), η οποία συμμετείχε στον συνασπισμό ΕΚ – Κόμματος Προοδευτικών. Επανεξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την ΕΚ το 1963 και το 1964. Απεβίωσε στις 2/10/1983.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία