Παναγιώτης Σταυρόπουλος

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1913 - 1973

Δικηγόρος

Ο Παναγιώτης Σταυρόπουλος γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το 1913. Έκανε νομικές σπουδές και εργάστηκε ως δικηγόρος στο Μεσολόγγι. Την περίοδο της Κατοχής εντάχθηκε στον Εθνικό Δημοκρατικό Ελληνικό Σύνδεσμο υπό τον Ναπολέοντα Ζέρβα. Μεταπολεμικά συμμετείχε στη συγκρότηση του Εθνικού Κόμματος Ελλάδος και έγινε ο πρώτος διευθυντής του κόμματος. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας με το συνδυασμό του Εθνικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό στην περιφέρεια Μεσολογγίου. Επανεξελέγη επί σειρά ετών με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση στις περιφέρειες Αιτωλοακαρνανίας-Ευρυτανίας το 1956 και Αιτωλοακαρνανίας τα έτη 1958 και 1961 και διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή (4.11.1961-19.6.1963). Επανεξελέγη στις εκλογές του 1963 και του 1964. Απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 1973.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Βασίλειος Α. Λαμπρόπουλος, «Πάνος Σταυρόπουλος. Ο πολιτικός του Μεσολογγίου», Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, Η πολιτική και οι πολιτικοί των Νομών Αιτωλοακαρανανίας και Ευρυτανίας, που εξελέγησαν από το 1946 έως το 2004 και δεν βρίσκονται στη ζωή. Συμβολή στη νεότερη πολιτική ιστορία των δύο νομών, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 5-6 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα 2008, σ. 113-118.

εφ. Μακεδονία, 16.12.1973.