Αναστάσιος Στεφάνου

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1893 -

τέως Δημόσιος Υπάλληλος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία