Γεώργιος Ταρμπάζης

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1899 -

Πολιτευτής

Ενδεικτική Βιβλιογραφία