Γεώργιος Τζατζάνης

Όνομα πατρός: Αλέξανδρος

1904 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία