Κωνσταντίνος Τζιτζικώστας

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1890 - 1974

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1890. Ιατρός. Πολιτεύτηκε στη Θεσσαλονίκη με το Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα (ΕΡΚ) το 1932, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με το ΕΡΚ το 1935, όπου συμμετείχε στον συνασπισμό των Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων και το 1936, όπου συμμετείχε στον συνασπισμό της Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένωσης (ΓΛΡΕ). Εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Τα έτη 1950 και 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Το 1952 εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ). Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με την δεν εξελέγη Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ), αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με την ΕΡΕ το 1958. Το 1961 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Υπόλοιπο Θεσσαλονίκης με την ΕΡΕ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 9/1/1974.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία