Γεώργιος Τζορτζόπουλος

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1905 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία