Γεώργιος Τζώρτζης

Όνομα πατρός: Χρήστος

1908 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία