Γρηγόριος Τηλικίδης

Όνομα πατρός: Παντελής

1893 -

Καθηγητής Μ. Ε.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία