Ανδρέας Τριανταφυλλίδης

Όνομα πατρός: Παύλος

1897 -

Πλοίαρχος ε.α.

Γεννήθηκε το 1897. Πλοίαρχος εν αποστρατεία. Το 1936 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια υπόλοιπο Νομού Αττικοβοιωτίας με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ), αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη το 1946 βουλευτής Αττικοβοιωτίας με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ). Πολιτεύτηκε το 1950 και το 1951 με το ΚΦ στην περιφέρεια Υπόλοιπο του Νομού Αττικής - Βοιωτίας, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Αττικοβοιωτίας με το ΚΦ το 1956, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ). Πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Υπόλοιπο του Νομού Αττικής – Βοιωτίας το 1958 με το ΚΦ και το 1961 με τον συνασπισμό Πανδημοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδος (ΠΑΜΕ), αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία