Δημήτριος Τσαούσης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1897 - 1984

Δικηγόρος

Ο Δημήτριος Τσαούσης γεννήθηκε το 1897 και έκανε νομικές σπουδές. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας με το συνδυασμό του Νέου Κόμματος, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε και το 1951, ως υποψήφιος του Ελληνικού Συναγερμού. Εξελέγη βουλευτής Ευρυτανίας στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό και συμμετείχε ως μέλος σε κοινοβουλευτικές επιτροπές του υπουργείου Συντονισμού υπό τον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη και του υπουργείου Εσωτερικών υπό τον Παυσανία Λυκουρέζο. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας με το Κόμμα Προοδευτικών, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε το 1984.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Κλεομένης Κουτσούκης, «Γεώργιος Μπουρδάρας, Νικόλαος Παπαγεωργίου, Δημήτριος Τσαούσης», Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, Η πολιτική και οι πολιτικοί των Νομών Αιτωλοακαρανανίας και Ευρυτανίας, που εξελέγησαν από το 1946 έως το 2004 και δεν βρίσκονται στη ζωή. Συμβολή στη νεότερη πολιτική ιστορία των δύο νομών, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 5-6 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα 2008, σ. 183-203.