Βασίλειος Τσαπόγας

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1903 - 1985

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1903. Δικηγόρος. Πολιτεύτηκε στη Μεσσηνία με το Προοδευτικό Κόμμα (ΠΚ) το 1932 και δεν εξελέγη. Το 1936 συμμετείχε στις εκλογές ως υποψήφιος με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) στην περιφέρεια Μεσσηνίας, αλλά δεν εξελέγη. Το 1946 ήταν υποψήφιος στην ίδια περιφέρεια Μεσσηνίας με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ), αλλά δεν εξελέγη. Το 1950 συμμετείχε στις εκλογές ως ανεξάρτητος στην περιφέρεια Μεσσηνίας, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Μεσσηνίας το 1951 με το ΚΦ. Το 1952 ήταν υποψήφιος με το ΚΦ στην περιφέρεια Πυλίας, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Το 1958 ήταν υποψήφιος με το Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΔΚΕΛ) στην περιφέρεια Μεσσηνίας, το οποίο συμμετείχε στον Συνδυασμό Προοδευτικής Αγροτικής Δημοκρατικής Ενώσεως (ΠΑΔΕ), χωρίς να εκλεγεί. Απεβίωσε στις 12/12/1985.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία