Γεώργιος Τσουδερός

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1896 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1896. Ιατρός. Πολιτεύτηκε στο Ρέθυμνο με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) το 1932 και δεν εξελέγη. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Ρεθύμνης το 1933 με το ΚΦ. Εξελέγη βουλευτής Ρεθύμνου το 1946 με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στο συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (ΕΠΕ). Επανεξελέγη στην περιφέρεια Ρεθύμνης το 1950 με το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (ΔΠΚ), το οποίο συμμετείχε στην Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ) και το 1951 με το ΚΦ. Το 1952 πολιτεύτηκε με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Το 1956 και το 1958 πολιτεύτηκε στο Νομό Ρεθύμνης με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ), αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία