Δημήτριος Τσούμπας

Όνομα πατρός: Αντώνιος

1907 -

τέως Τραπεζικός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία