Ιωάννης Τσούρνος

Όνομα πατρός: Αναστάσιος

1893 -

Διευθυντής Πρακτορείου Εφημερίδων

Γεννήθηκε το 1893. Διευθυντής πρακτορείου εφημερίδων. Εξελέγη στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό στην περιφέρεια Γορτυνίας.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία