Οσμάν Φετά Ογλού

Όνομα πατρός: Νουρή

1902 -

Δημοσιογράφος

Γεννήθηκε το 1902. Δημοσιογράφος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Ροδόπης το 1946 με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στην Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ). Επανεξελέγη βουλευτής Ροδόπης το 1950 και το 1951 με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ). Στις εκλογές του 1952 εξελέγη βουλευτής Ξάνθης με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ). Εξελέγη βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης (ΕΡΕ) στην περιφέρεια Ξάνθης – Ροδόπης στις εκλογές του 1956 και στην περιφέρεια Ξάνθης του 1958 και του 1961. Στις εκλογές του 1963 εξελέγη βουλευτής Ξάνθης με την Ένωση Κέντρου (ΕΚ). Το 1964 πολιτεύτηκε με την ΕΚ στην περιφέρεια Ξάνθης, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία