Πέτρος Φικιώρης

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1884 - 1963

Πολιτευτής

Ενδεικτική Βιβλιογραφία