Γεώργιος Φιλιππίδης

Όνομα πατρός: Αργύριος

1891 -

Κτηματίας

Ο Γεώργιος Φιλιππίδης γεννήθηκε στις Μηλιές το 1891 και ήταν γιος του Αργύρη Φιλιππίδη, δημάρχου Μηλιών (1891-1895 και 1903-1907) και βουλευτή Βόλου το 1899. Ο Γεώργιος Φιλιππίδης ήταν κτηματίας. Πολιτεύτηκε πρώτη φορά στην περιφέρεια Λαρίσης το 1926 και στην περιφέρεια Βόλου το 1928 με το Λαϊκό Κόμμα, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λαρίσης το 1932, Βόλου το 1933 και ξανά Λαρίσης το 1935. Το 1936 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Λαρίσης με τον συνασπισμό της Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένωσης, χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη μεταπολεμικά βουλευτής Λαρίσης με το Λαϊκό Κόμμα, το 1946 και πολιτεύθηκε ξανά το 1950, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε το 1962.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Φιλιππίδης Φιλ. Αργύριος», «Φιλιππίδης Αργ. Γεώργιος (1891-1962)», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 490-491.