Ιωάννης Φουντουλάκης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1904 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1904. Γιατρός. Εξελέγη το 1946 βουλευτής Ηρακλείου με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στον Συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία