Θεόφιλος Φρόνιμος

Όνομα πατρός: Σπυρίδων

1892 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία