Νικόλαος Φωκάς

Όνομα πατρός: Αναστάσιος

-

Δικηγόρος

Δικηγόρος. Στις εκλογές του 1946 εξελέγη ως ανεξάρτητος βουλευτής Κεφαλληνίας (σ.σ. Στην στατιστική αναγράφεται ως υποψήφιος του ΛΚ). Στις 30/11/1949 προσχώρησε στο «Κόμμα Φιλελευθέρων». Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Κεφαλληνίας με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ), αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία