Ιωάννης Φωτόπουλος

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1897 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία