Θεόδωρος Χαβίνης

Όνομα πατρός: Αναστάσιος

1886 - 1960

Αντιστράτηγος ε.α.

Γεννήθηκε το 1886. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Πρεβέζης το 1923. Εξελέγη βουλευτής στην ίδια περιφέρεια το 1926 με το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος (ΑΚΕ). Επανεξελέγη βουλευτής Πρεβέζης με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) στις εκλογές του 1928 και του 1932. Διετέλεσε υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου (5/6/1932-4/11/1932). Το 1933 εξελέγη στην ίδια περιφέρεια με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον Εθνικό Συνασπισμό. Το 1936 εξελέγη βουλευτής Πρεβέζης και Άρτης με το ΚΦ. Στην κυβέρνηση Θ. Σοφούλη διετέλεσε υπουργός Δημοσίων Έργων (22/11/1945-29/1/1946) και υπουργός Εσωτερικών (29/1/1946-4/4/1946). Το 1946 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη.Εξελέγη βουλευτής Πρεβέζης-Άρτας το 1950 και το 1951 με το ΚΦ. Διετέλεσε υπουργός Δημοσίων Έργων, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως στην κυβέρνηση Σ. Βενιζέλου (24/3/1950-15/4/1950) και υπουργός Δημοσίων Έργων στις κυβερνήσεις Ν. Πλαστήρα (15/4/1950-21/8/1950) και (27/10/1951-19/3/1952). Επανεξελέγη το 1952 βουλευτής Πρεβέζης με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων. Εξελέγη βουλευτής Άρτας-Λευκάδας-Πρεβέζης το 1956 με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ). Απεβίωσε στις 3/2/1960.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία