Ογλού Χαβούζ Χατζηαχμέτ

Όνομα πατρός: Φαϊκ

1902 -

Διδάσκαλος

Γεννήθηκε το 1902. Διδάσκαλος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Ροδόπης με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) στις εκλογές του 1946. Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ροδόπης με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία