Δημήτριος Χατζηγιάννης

Όνομα πατρός: Αντώνιος

1887 - 1973

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1887. Δικηγόρος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Λαρίσης τον Αύγουστο του 1910 και επανεξελέγη το 1912. Εξελέγη βουλευτής Λαρίσης την περίοδο 1915-1920. Το 1928 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Λαρίσης με το Αγροτικό Κόμμα. Στις εκλογές του 1932 εξελέγη βουλευτής Λαρίσης με το Αγροτικό Κόμμα (ΑΚ). Το 1933 επανεξελέγη βουλευτής Λαρίσης ως Αγροτικός και συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Το 1936 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Λαρίσης με τον Δημοκρατικό Συνασπισμό (ΔΣ), αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Λαρίσης με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΔΣΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (ΕΠΕ), το 1946. Διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (27/1/1947-17/2/1947) στην κυβέρνηση του Δημητρίου Μαξίμου. Το 1950 επανεξελέγη βουλευτής Λαρίσης με το ΔΣΚ. Διετέλεσε υπουργός Γεωργίας (15/4/1950-21/8/1950) στην κυβέρνηση του Νικολάου Πλαστήρα. Το 1951 εξελέγη βουλευτής Λαρίσης με την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ). Το 1952 πολιτεύτηκε στην επαρχία Λαρίσης με τον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε τον Μάϊο του 1973.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία