Βασίλειος Χατζηδάκης

Όνομα πατρός: Εμμανουήλ

1902 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1902. Δικηγόρος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής στην περιφέρεια Πρώην Δήμου Αθηνών με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) στις 27/6/1949 αντί του αποβιώσαντος Θεμ. Σοφούλη. Στις εκλογές του 1950 πολιτεύτηκε στην ίδια περιφέρεια με το Κόμμα Ανεξάρτητων Φιλελευθέρων (ΚΑνΦ), αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία