Μιχαήλ Χατζημιχάλης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1886 -

Στρατιωτικός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία