Αθανάσιος Χατζηνώτας

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1892 -

Κτηματίας

Γεννήθηκε το 1892. Κτηματίας. Εξελέγη στις εκλογές του 1926 και 1932 με το Λαϊκό Κόμμα στις περιφέρειες Κατερίνης-Βεροίας-Ναούσης και Βεροίας αντίστοιχα. Το 1933 ήταν υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος στην περιφέρεια Βεροίας, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη το 1935 και το 1936 με το Λαϊκό Κόμμα στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Μεταπολεμικά, πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό του Λαϊκού Κόμματος, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη στις εκλογές του 1951 και 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό στις περιφέρειες Ημαθίας και Βεροίας. Το 1958 ήταν υποψήφιος του συνδυασμού της Προοδευτικής Αγροτικής Δημοκρατικής Ένωσης στην περιφέρεια Ημαθίας, αλλά δεν εξελέγη. Το 1961 ήταν υποψήφιος της Ένωσης Κέντρου στην ίδια περιφέρεια, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία