Γεώργιος Χατζησταυρής

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1895 - 1977

Αξιωματικός ε.α.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία