Δημήτριος Χατζίσκος

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1888 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1888. Δικηγόρος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος το 1920. Διετέλεσε υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (3/5/1922-9/5/1922) στην κυβέρνηση Ν. Στράτου. Διετέλεσε υπουργός Γενικής Διοίκησης Ηπείρου (9/5/1922-28/8/1922) στην κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη. Επανεξελέγη βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ) στις εκλογές του 1926, του 1928 και του 1932. Διετέλεσε υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων (4/11/1932-16/1/1933) στην κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη. Το 1933 εξελέγη βουλευτής Φθιώτιδος με το ΛΚ. Διετέλεσε υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων (18/2/1935-10/10/1935) στην κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη. Επανεξελέγη βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος με το ΛΚ το 1935 και το 1936. Διετέλεσε υπουργός Εφοδιασμού (8/1/1945-5/4/1945) στην κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα. Στις εκλογές του 1946 εξελέγη βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος με το Κόμμα Βασιλοφρόνων (ΚΒ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ). Στις 31/1/1948 δήλωσε ανεξάρτητος. Δεν ολοκλήρωσε τη βουλευτική του θητεία, καθώς παραιτήθηκε από την έδρα του στις 11/5/1949. Το 1951 εξελέγη βουλευτής Αθηνών με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία