Χρήστος Χονδροματίδης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1898 -

Συνταξιούχος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία