Διονύσιος Χριστάκος

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1888 - 1951

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1888. Δικηγόρος. Εξελέγη το 1950 ως ανεξάρτητος βουλευτής Αθηνών, που συμμετείχε στον συνδυασμό της Δημοκρατικής Παράταξης. Στις 15/5/1951 αποχώρησε από την σύμπραξη με «Ένωση Δημοκρατικών Αριστερών» και «Αριστερών Φιλελευθέρων» και δήλωσε «ανεξάρτητος Αριστερός». Στις 5/7/1951 προσχώρησε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα «Δημοκρατικός Συναγερμός». Απεβίωσε στις 21/8/1951.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία