Χαράλαμπος Ψαρρός

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1887 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1887. Δικηγόρος. Διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Π. Κανελλόπουλου (1/11/1945-22/11/1945). Εξελέγη το 1946 βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στον Συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ). Επανεξελέγη βουλευτής Αθηνών με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) το 1950. Διετέλεσε υπουργός Μεταφορών και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων στην κυβέρνηση Σ. Βενιζέλου (24/3/1950-15/4/1950) και στην κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα (15/4/1950-21/8/1950 ). Πολιτεύτηκε στην περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηναίων το 1951 με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Το 1952 εξελέγη βουλευτής Αθηνών με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ). Διετέλεσε υπουργός Συγκοινωνιών (19/11/1952-11/4/1954) στην κυβέρνηση Α. Παπάγου. Το 1956 εξελέγη βουλευτής Αθηνών με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ). Το 1958 πολιτεύτηκε στην Β΄ Εκλογική Περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηναίων με το ΚΦ, χωρίς να εκλεγεί. Το 1961 πολιτεύτηκε στην ίδια περιφέρεια με την Ένωση Κέντρου (ΕΚ), η οποία συμμετείχε στον συνασπισμό Ένωσης Κέντρου – Κόμματος Προοδευτικών και το 1963 ξανά με την ΕΚ στην περιφέρεια Υπόλοιπο πρώην Δήμου Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1964 πολιτεύτηκε ξανά με την ΕΚ στην ίδια περιφέρεια, χωρίς να εκλεγεί, ωστόσο στις 6/2/1965 κατέλαβε, ως πρώτος επιλαχών, τη θέση του αποβιώσαντος Λουκή Ακρίτα. Στις 16/11/1965 δήλωσε ανεξάρτητος και στις 24/1/1966 προσχώρησε στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κέντρο (ΦΙΔΗΚ).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία