Γεώργιος Κοσμάς

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1884 -

Αντιστράτηγος ε.α.

Γεννήθηκε το 1884. Αντιστράτηγος ε.α. Εξελέγη στις εκλογές του 1951 και 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό στις περιφέρειες Μεσσηνίας και Πυλίας αντίστοιχα. Διετέλεσε υπουργός Γενικός Διοικητής Βορείου Ελλάδος και εν συνεχεία υπουργός Βορείου Ελλάδος στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου (15/12/1954-24/5/1955 και 24/5/1955-6/10/1955 αντίστοιχα).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία