Κλέων Κοσμίδης

Όνομα πατρός: Πασχάλης

1896 -

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκε το 1896. Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1936 με το Κόμμα Φιλελευθέρων στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά δεν εξελέγη. Μεταπολεμικά, πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1946 και 1950 στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό του Κόμματος Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία