Μιχαήλ Κότσιανος

Όνομα πατρός: Κύρκος

1889 - 1965

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1889. Ιατρός. Υιός του πολιτευτή του Λαϊκού Κόμματος (Χαλκιδικής) το 1926. Πολιτεύτηκε το 1928 και το 1932 στην περιφέρεια Χαλκιδικής με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύτηκε το 1933 στην Θεσσαλονίκη με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης, αλλά δεν εξελέγη. Το 1935 εξελέγη βουλευτής Χαλκιδικής με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων και το 1936 με τον συνασπισμό Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση (ΓΛΡΕ). Εξελέγη βουλευτής Χαλκιδικής με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Διετέλεσε υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας (4/11/1946-24/1/1947) στην κυβέρνηση Κ. Τσαλδάρη, υπουργός Υγιεινής και Πρόνοιας (27/1/1947-29/8/1947) στην κυβέρνηση Δ. Μάξιμου, υπουργός Πρόνοιας και Υγιεινής (29/8/1947-7/9/1947) στην κυβέρνηση Κ. Τσαλδάρη και υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας (7/9/1947-19/9/1947) στην κυβέρνηση Θ. Σοφούλη. Το 1950 πολιτεύτηκε στην Χαλκιδική με το ΛΚ και το 1951 στην Θεσσαλονίκη με το ίδιο κόμμα, αλλά δεν εξελέγη. Κηδεύτηκε στις 8/4/1965.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία