Ευστράτιος Κουλουμβάκης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1873 - 1958

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1873. Δικηγόρος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λακωνίας τον Αύγουστο του 1910 και επανεξελέγη τον Νοέμβριο του 1910. Πολιτεύτηκε το 1926 στη Λακωνία ως μεμονωμένος, αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύτηκε το 1928 στην Αθήνα ως ανεξάρτητος Φιλελεύθερος, αλλά δεν εξελέγη. Στις 9/3/1930 εξελέγη στις επαναληπτικές εκλογές με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ). Πολιτεύτηκε το 1932 στην περιφέρεια Λακωνίας με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύτηκε το 1933 ως ανεξάρτητος Φιλελεύθερος στην επαρχία Οιτύλου και δεν εξελέγη. Το 1936 πολιτεύτηκε με το ΚΦ στην περιφέρεια Λακωνίας, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Αθηνών με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ) το 1946, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ). Συμμετείχε στις εκλογές του 1950 και του 1951 στην εκλογική περιφέρεια του πρώην Δήμου Αθηνών με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 13/3/1958.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία