Νικόλαος Κουπαρούσος

Όνομα πατρός: Αθανάσιος

1888 - 1966

Φαρμακοποιός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία