Χρήστος Κοψιδάς

Όνομα πατρός: Αναστάσιος

-

Ιατρός

Εξελέγη βουλευτής Ροδόπης με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Το 1950 και το 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ροδόπης με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Το 1952 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πρωτοδικείο Ξάνθης με το ΛΚ και συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Το 1958 πολιτεύτηκε στην Ξάνθη με τον συνασπισμό Ένωσης Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), αλλά δεν εξελέγη. Το 1961 πολιτεύτηκε στην Ξάνθη ως ανεξάρτητος, χωρίς να εκλεγεί.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία