Νικόλαος Κρασσαδάκης

Όνομα πατρός: Ευάγγελος

1899 - 1971

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1899. Δικηγόρος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Ηρακλείου το 1936 με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ). Διετέλεσε υφυπουργός επί της Παλιννοστήσεως Προσφύγων στην κυβέρνηση Θ. Σοφούλη (3/12/1945-4/4/1946). Το 1946 εξελέγη βουλευτής Ηρακλείου με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στο συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (ΕΠΕ). Το 1950 πολιτεύτηκε με το ΚΦ στην περιφέρεια Ηρακλείου, αλλά δεν εξελέγη. Το 1951 και το 1952 εξελέγη στην περιφέρεια Ηρακλείου με το ΚΦ, το οποίο στις εκλογές του 1952 συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων. Στις 31/3/1955 δήλωσε ανεξάρτητος και στις 26/4/1955 προσχώρησε στη Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση (ΦΙΔΕ). Στην κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα διετέλεσε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (27/10/1951-25/2/1952) και ανέλαβε και καθήκοντα υπουργού Βιομηχανίας (25/2/1952-11/10/1952). Το 1956 εξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Ηρακλείου με τη ΦΙΔΕ, η οποία συμμετείχε στο συνασπισμό της Δημοκρατικής Ένωσης (ΔΕ). Το 1958 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ηρακλείου με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 31/7/1971.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία