Ιωάννης Κυρόζης

Όνομα πατρός: Αλέξανδρος

1897 - 1976

Δικηγόρος

Ο Ιωάννης Κυρόζης ή Κυρώζης γεννήθηκε στα Φάρσαλα το 1897. Ο πατέρας του Αλέξανδρος Κυρόζης εξελέγη δήμαρχος Φαρσάλων επί σειρά ετών και βουλευτής Λαρίσης στις εκλογές του 1915 και 1920. Ο Ιωάννης Κυρόζης έκανε νομικές σπουδές και εργάστηκε ως δικηγόρος. Πολιτεύτηκε πρώτη φορά το 1926 στην περιφέρεια Λαρίσης με το Λαϊκό Κόμμα, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Φαρσάλων το 1928. Πολιτεύτηκε ξανά το 1932 στην περιφέρεια Λαρίσης, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη το 1935 και πολιτεύθηκε επίσης το 1936, αλλά χωρίς επιτυχία. Μεταπολεμικά εξελέγη το 1946 βουλευτής Λαρίσης με το Λαϊκό Κόμμα και διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών (4.11.1946-24.1.1947) στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη. Επανεξελέγη το 1950 και στις 16 Νοεμβρίου 1950 προσχώρησε στην Ανεξάρτητη Ομάδα Λαϊκών και στις 20 Ιανουαρίου 1951 στο Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα. Το 1951 εξελέγη με τον Ελληνικό Συναγερμό, ενώ το 1952 πολιτεύτηκε στην επαρχία Φαρσάλων, αλλά δεν εξελέγη. Το 1961 επανεξελέγη βουλευτής Λαρίσης με την Ένωση Κέντρου. Το 1963 και το 1964 πολιτεύτηκε, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε το 1976.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Κυρόζης ή Κυρώζης Ιωάνν. Αλέξαδρος (1860-1923)», «Κυρόζης ή Κυρώζης Αλεξ. Ιωάννης (1897-1976)», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 268.