Ιωάννης Κώνστας

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1900 -

Αξιωματικός ε.α.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία