Ανδρέας Λαιμός

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1901 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1901. Δικηγόρος. Εξελέγη βουλευτής Χίου στις εκλογές του 1951 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Το 1952 πολιτεύθηκε στην ίδια περιφέρεια με τον Ελληνικό Συναγερμό, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη το 1956 με την ΕΡΕ στην περιφέρεια Χίου.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία