Θεόδωρος Λαμπράκης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1904 - 1956

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία