Παναγιώτης Λαπατσάνης

Όνομα πατρός: Πέτρος

1893 -

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία