Λεόντιος Λυμπέρης

Όνομα πατρός: Ευστράτιος

1914 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία