Περικλής Μαζαράκης

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1870 - 1948

Συνταξιούχος

Γεννήθηκε το 1870. Πολ. Συνταξιούχος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κέας το 1923. Επανεξελέγη βουλευτής Κυκλάδων το 1926 με το Κόμμα Ένωσης Φιλελευθέρων. Πολιτεύθηκε το 1928 με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) στην εκλογική περιφέρεια Κέας, αλλά δεν εξελέγη. Το 1932 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Κυκλάδων με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Κέας το 1933 με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον Εθνικό Συνασπισμό (ΕΣ). Πολιτεύθηκε το 1936 στην εκλογική περιφέρεια Κυκλάδων με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Κυκλάδων το 1946 με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΔΣΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (ΕΠΕ). Δεν ολοκλήρωσε τη βουλευτική του θητεία, καθώς απεβίωσε στις 14/5/1948.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία